ACASĂ

  • MONITORIZARE CONTINUA
    MONITORIZARE CONTINUA
    A SPECTRULUI RADIO

Pe acest site puteți consulta în timp real rezultatele măsurătorilor nivelului de câmp electromagnetic realizate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) prin rețeaua sa de senzori ficși de monitorizare amplasate în centre urbane.

Fiecare senzor monitorizează permanent câmpul electromagnetic generat de surse de frecvență joasă sau înaltă, precum: stații Radio/TV, GSM, UMTS, WiFi, WiMax sau alte echipamente de emisie-recepție care operează în gama de frecvențe 100 KHz – 7 GHz.

În plus față de monitorizarea permanentă a câmpului electromagnetic prin senzori ficși, ANCOM realizează și măsurători cu echipamente mobile, ale căror rezultate sunt accesibile aici, conform planului anual de măsurători al Autoritații.