DESPRE EMF

În România problema expunerii la câmp electromagnetic este reglementată prin lege, conform practicilor adoptate şi în Uniunea Europeană. Astfel, Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz transpune Recomandarea 1999/519/EC privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz până la 300 GHz), document de referinţă pentru toate statele membre ale UE, avizat de Comisia internaţională de protecţie la radiaţii neionizante (INCIRP).

Echipamentele electrice generează câmp electromagnetic pe durata funcționării lor.

În România, limitele maxime admise ale  intensității câmpului electromagnetic sunt stabilite în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Astfel, Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz transpune Recomandarea 1999/519/EC privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz până la 300 GHz), document de referință pentru toate statele membre ale UE, avizat de Comisia internaţională de protecţie la radiații neionizante (INCIRP).

Prin intermediul acestor senzori ficși de monitorizare, ANCOM măsoară valoarea intensității câmpului electromagnetic, raportând-o la nivelul maxim de referință stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1193/2006.

Măsurările cuprinse în hartă sunt realizate cu respectarea recomandării ECC (02)04 privind metodele de măsurare a radiațiilor electromagnetice neionizante.

ANCOM face măsurători exclusiv în spațiul public, în conformitate cu planul său anual de măsurători ale câmpurilor electromagnetice.

ANCOM nu poate furniza răspunsuri la eventuale întrebări referitoare la relația dintre valorile măsurate şi starea de sănătate a populației. Pentru aceste informații, este necesar să vă adresați institutelor şi centrelor de sănătate publică, precum şi direcțiilor de sănătate publică, entități care sunt în subordinea Ministerului Sănătății.

Până în prezent, măsurătorile efectuate de către ANCOM nu au evidențiat depășiri ale limitelor prevăzute de Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006.