HARTĂ

Această hartă permite vizualizarea amplasamentelor tuturor senzorilor ficși de monitorizare a nivelului de câmp electromagnetic instalate de ANCOM într-o serie de puncte din spațiul public, precum și consultarea rezultatelor măsurătorilor realizate în permanență de acestea.

Pentru fiecare dintre aceste măsurări sunt precizate locul, perioada şi nivelul de expunere la câmp electromagnetic, exprimat în procente, în raport cu nivelul maxim de referință stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1193/2006.

Măsurările sunt realizate în exterior, prin intermediul celor 150 de stații de monitorizare de bandă largă din București și alte 103 localități din țară.

Punctele de măsurare au fost alese în vecinătatea instituțiilor de învățământ, a spitalelor, a instituțiilor publice, a zonelor aglomerate (ex. gară, piață etc.), sau a zonelor publice în vecinătatea cărora există aglomerări din punct de vedere al surselor de câmp electromagnetic.